Ondergrondse hoogspanningsverbinding De Maten een stap dichterbij
Fotograaf: Rob Voss

Ondergrondse hoogspanningsverbinding De Maten een stap dichterbij

Gemeente Apeldoorn en TenneT ondertekenden woensdag 10 april de vaststelling van de ondergrondse route van de hoogspanningsverbinding in De Maten. Dit gebeurde aan de voet van een van de hoogspanningsmasten die zal gaan verdwijnen. Met de ondertekening komt de uitvoer een stap dichterbij.

Wethouder Innovatie Marco Wenzkowski en Diederik Engelsman van TenneT zetten beiden hun handtekening. Bewoners en bedrijven die in de directe omgeving van de hoogspanningslijn wonen of werken waren uitgenodigd om dit moment bij te wonen.

Wethouder Marco Wenzkowski ondertekent het foamboard ‘Ondertekening vaststellen kabeltracé basisontwerp’
Wethouder Marco Wenzkowski ondertekent het foamboard ‘Ondertekening vaststellen kabeltracé basisontwerp’ Fotograaf: Rob Voss

Geld voor laatste fase

De gemeenteraad besloot in maart dit jaar het benodigde geld voor de volgende en laatste fase van het project beschikbaar te stellen. Een belangrijke mijlpaal in het langlopende proces, waarbij de gemeente samenwerkt met TenneT, het landelijke netbeheerder van het hoogspanningsnet. Wethouder Wenzkowski: “Het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen is een belangrijke stap om ons Apeldoorn nog een beetje mooier en beter te maken. De Maten is 50 jaar oud en de wijk is vol in beeld voor een opknapbeurt. Het is bovendien een van de proefwijken in Apeldoorn om van het aardgas af te gaan. De wijk maakt zich op voor een gezonde en duurzame toekomst.”

Hoe gaat het verder?

Hoewel dit een belangrijke stap vooruit is, is er nog veel werk te doen. Zoals een gedetailleerd ontwerp, procedures voor het omgevingsplan, selectie van aannemers, inkoop van materialen, participatie van belanghebbenden, de aanleg van het ondergrondse kabels en natuurlijk het verwijderen van de oude lijn en de hoogspanningsmasten. De laatste fase van het project zal naar verwachting nog meer dan drie jaar duren. De nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding is naar verwachting in 2027 klaar voor gebruik.

Wethouder Marco Wenzkowski spreekt tegen een groep bewoners en bedrijven die in de directe omgeving van de hoogspanningslijn wonen of werken.
Wethouder Marco Wenzkowski spreekt tegen een groep bewoners en bedrijven die in de directe omgeving van de hoogspanningslijn wonen of werken. Fotograaf: Rob Voss