Kerschoten
Fotograaf: Peter Lous
Kerschoten

Kerschoten gaat van het aardgas af en gaat over op een duurzame vorm van warmte. Wat betekent dit voor mij?

Kerschoten op weg naar duurzame warmte

Stap voor stap naar duurzame warmte

Kerschoten is een van de eerste vier Wijken van de Toekomst in Apeldoorn. Het doel is dat Kerschoten (en Kerschoten-West) in 2030 aangesloten is op een warmtenet. De warmte komt van het gezuiverde afvalwater van de rioolwaterzuivering aan de rand van de wijk. Acht organisaties bereiden dit samen voor en werken de komende maanden de plannen verder uit. In de zomer wordt bekend of het warmtenet doorgaat.

Veranderingen in huis

Als je woning van het aardgas af gaat en wordt aangesloten op een warmtenet, verandert er iets in je huis. Allereerst verdwijnt de cv-ketel. Daarvoor in de plaats krijg je in huis een warmtewisselaar (afleverset). Die geeft de warmte van het net door aan de cv-leidingen in huis. Zo krijg je dus ook warm water uit de kraan en douche. Koken doe je elektrisch. Wanneer het warmtenet wordt aangelegd, kun je je woning hierop laten aansluiten. Je woont dan aardgasvrij.

Bewoners betrekken

Bij de ontwikkeling van het warmtenet zijn de wijkbewoners op verschillende manieren betrokken. De werkgroep warmte komt regelmatig bij elkaar om de ontwikkelingen te bespreken. De leden geven ideeën en kennis uit de wijk door aan de projectgroep. Ook dachten enkele werkgroepleden mee over de keuze van de warmteleverancier.

Samenwerking met acht organisaties

In Kerschoten Energieneutraal (KEN) werken bewoners, bedrijven, woningcorporaties en lokale partijen samen aan één doel: een energieneutrale wijk met duurzame warmte. In de projectgroep die het warmtenet ontwikkelt, zitten de volgende partijen: gemeente Apeldoorn, woningcorporaties Ons Huis, De Goede Woning en de Woonmensen, Waterschap Vallei en Veluwe, Firan, de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap en Linthorst/Wij Maken Energie.

Op de hoogte blijven

Op de website Kerschoten Energie Neutraal vind je meer informatie. Je kunt je ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.