Netcongestie
Fotograaf: Peter Lous
Netcongestie

Wat als het elektriciteitsnetwerk overbelast raakt?

Het netwerk is vol (netcongestie)

Een nieuw systeem voor energie

Je hebt vast wel eens van netcongestie gehoord. Het netwerk is dan overbelast omdat we op sommige momenten van de dag meer elektriciteit gebruiken dan er op het elektriciteitsnetwerk past. Dat gebeurt bijvoorbeeld ook als er op zonnige dagen te veel elektriciteit op het netwerk wordt terug geleverd. Door netcongestie kunnen nieuwe woonwijken, bedrijventerreinen en zonnevelden niet meteen op het elektriciteitsnetwerk worden aangesloten. Ook particulieren kunnen hier mee te maken krijgen. Wil je zonnepanelen op je dak leggen? Het Energiepunt helpt je met gratis onafhankelijk advies. Op de website van Liander kom je meer te weten over netcongestie bij jou in de buurt.

Bekijk hier de veelgestelde vragen over het volle stroomnetwerk

Een nieuw systeem voor energie

Onze partners TenneT en Liander zijn de komende jaren hard bezig om het netwerk uit te breiden. Maar wij kunnen ook iets doen om netcongestie tegen te gaan. We gaan de opwek van duurzame energie en het gebruik van elektriciteit beter op elkaar afstemmen. En we gaan nadenken over opslag zodat we de energie weer kunnen gebruiken als we dat nodig hebben. Hierdoor maken we het minder “druk” op het netwerk.

Vraag (opwek) en aanbod (gebruik) op elkaar afstemmen, vraagt om anders over energieverbruik en opslag na te denken. en een heel nieuw systeem op te bouwen. Dit systeem bestaat uit het gewone elektriciteitsnetwerk, maar ook uit nieuwe dingen. Je kunt hierbij denken aan: warmtenetten, energieopslag in batterijen en in autoaccu’s die terug aan het huishouden kunnen leveren. Maar ook uit lokale elektriciteitsnetwerken. Hierin zijn vraag en aanbod op elkaar afgestemd en kan elektriciteit ook worden opgeslagen. Zo gebruiken we duurzame energie zo goed mogelijk.

Elektriciteitsnetwerk uitbreiden

Omdat we steeds meer elektriciteit gebruiken en terugleveren, gaat Liander het netwerk verzwaren. Dit doen ze onder andere door dikkere kabels te leggen en een nieuw onderstation te bouwen. Ook gaat Liander meer transformatorhuisjes of stroomhuisjes plaatsen in de stad en de dorpen. In deze middenspanningsruimtes (MSR) wordt de elektriciteit omgezet van middenspanning naar laagspanning (230V). Deze laagspanning kun je daarna gebruiken in je huis.

Waar en wanneer deze transformatorhuisjes worden geplaatst, zijn we samen met Liander aan het bekijken. Als het zover is, betrekken we de buurten bij het proces.

Andere bronnen voor warmte gebruiken

Om netcongestie tegen te gaan, kijken we ook naar andere bronnen om bijvoorbeeld je huis te verwarmen. Want dan hebben we minder elektriciteit nodig. Andere duurzame bronnen zijn niet zozeer bronnen waarbij we energie opwekken zoals zonne- en windenergie. Het gaat om het gebruiken van al bestaande (warmte)bronnen. Of om het maken van brandstof zoals waterstof. Meer informatie vind je bij ‘duurzame bronnen’.

Wat kunnen we doen?

Wat kun je als inwoner doen?
Door anders met je duurzame elektriciteit om te gaan kun je helpen om de belasting van het elektriciteitsnet te verlagen. Een voorbeeld is het gebruiken van de elektriciteit van je zonnepanelen op het moment dat de elektriciteit ook wordt opgewekt. Dus je wasmachine laten draaien als de zon schijnt.

Wat kunt je als ondernemer doen?
Ondernemers in Apeldoorn zijn al volop bezig om het energienetwerk zo goed mogelijk te gebruiken. Hierdoor kunnen er toch nieuwe bedrijven aangesloten worden terwijl het netwerk vol is. Een mooi voorbeeld hiervan is bedrijventerrein Apeldoorn-Noord. Heb je vragen over netcongestie en jouw bedrijf? Kijk dan op Liander zakelijk

Denk je erover om te investeren in duurzame energieoplossingen? Het Energiepunt voor Ondernemers helpt je met gratis onafhankelijk advies op maat passend bij jouw energiesituatie en de toekomst.

Opslag

Een nog voller elektriciteitsnet kunnen we voorkomen door energie op te slaan. Dit kan op verschillende manieren, maar een batterij is de meest voor de hand liggende manier. Andere vormen van opslag zijn nog in de experimentele fase. In Apeldoorn lopen er verschillende projecten waarbij we kijken of en hoe opslag kan helpen bij het oplossen van netcongestie. Zodra daar meer over bekend is, lees je dit op deze site.

Hoe werkt het?
Als zonnepanelen of windmolens meer stroom opwekken en het elektriciteitsnet van Liander vol is, gaat de stroom naar de batterij. De batterij laadt op totdat hij vol is. De stroom die door de batterij is opgeslagen, kan daarna direct gebruikt worden. Hierdoor is de hoeveelheid stroom die uit het net wordt gehaald en/of wordt teruggeleverd zo klein mogelijk. Een andere manier is om alleen de stroom terug te leveren als het netwerk op dat moment minder vol is. Zo verminderen we de pieken in vraag en aanbod.