Duurzame warmteoplossingen
Fotograaf: Peter Lous
Duurzame warmteoplossingen

Duurzame warmteoplossingen

Wat is duurzame warmte? En wat gebeurt er in Apeldoorn?

Warmteoplossing per buurt

Vóór 2050 gaan alle buurten in Nederland van het aardgas af. Dat betekent dat we niet meer koken op gas en onze huizen anders gaan verwarmen. Dit doen we om de CO2-uitstoot. te verminderen. Op dit moment doen we onderzoek naar geschikte duurzame warmteoplossingen in Apeldoorn. We kijken per buurt of de huizen en gebouwen kunnen worden aangesloten op een warmtenet, of dat bijvoorbeeld een (hybride) warmtepomp een oplossing is.

Warmtenet

Bij een warmtenet, ookwel stadswarmte genoemd, stroomt er warm water door buizen. Woningen die zijn aangesloten op het warmtenet worden verwarmd door dit water. Ook het warme water uit de kraan wordt hierdoor verwarmd. Het afgekoelde water stroomt weer terug en wordt opnieuw verwarmd.

Een warmtenet is vooral geschikt voor buurten waar de huizen dicht op elkaar staan. Warmtenetten worden per straat, buurt of wijk aangelegd, je kan dus niet in je eentje hiervoor kiezen. Lees meer over warmtenetten op de website van Milieu Centraal. We onderzoeken verschillende warmtebronnen voor een warmtenet. Lees meer over duurzame warmtebronnen

Elektrische oplossingen

Een elektrische warmtepomp haalt warmte uit de lucht of de bodem om hiermee de woning en het water te verwarmen. Lees meer over de elektrische warmtepomp op de website van Milieu Centraal.

Groengas

Groengas is gas met precies dezelfde eigenschappen als aardgas en dat meestal wordt gemaakt uit biogas. Biogas ontstaat door de vergisting van mest of ander waterig organisch afval. In een woning werkt het groengas precies hetzelfde als aardgas voor verwarmen en koken, maar groengas is een hernieuwbare energiebron. Lees meer over groengas op de website van Milieu Centraal.