Loenen
Fotograaf: Peter Lous
Loenen

Er gaat nieuwe energie stromen door Loenen. Loenen gaat van het aardgas af en stapt over op duurzame vormen van warmte. Wat betekent dit voor mij?

Loenen op weg naar duurzame warmte

Stap voor stap naar duurzame warmte

Loenen is een van de eerste vier ‘Wijken van de Toekomst’ in Apeldoorn. De woningen en andere gebouwen in Loenen kunnen op verschillende manieren duurzaam verwarmd worden. Bijvoorbeeld met een warmtenet dat wordt verwarmd met groen gas (biogas) uit de omgeving van het dorp, of een andere warmtebron. Ook elektrische oplossingen per huis kunnen tot de mogelijkheden behoren.

Veranderingen in huis

Wanneer je woning van het aardgas af gaat en wordt aangesloten op een warmtenet of warmtepomp, veranderen een paar dingen. Allereerst verdwijnt de cv-ketel uit de woning. Bij een warmtenet krijg je een afleverset die de warmte van het net doorgeeft aan de verwarmingsbuizen in huis. Bij een warmtepomp komt er een warmtepomp met buitenunit die het huis en water elektrisch verwarmt. Koken gaat in alle gevallen elektrisch. Een eventuele aansluiting op groen gas gaat via de gasaansluiting die je al hebt.

Warmtenet

In 2023 onderzochten de gemeente Apeldoorn of de restwarmte van de papierfabrieken gebruikt kon worden voor een warmtenet voor Loenen. Dit onderzoek deed de gemeente samen met gemeente Brummen, gemeente Rheden en woningcorporatie Veluwonen. Deze mogelijkheid is in maart 2024 vervallen door het faillissement van papierfabriek De Hoop. De gemeente Apeldoorn, woningcorporatie Veluwonen en energiecoöperatie Loenen Energie zijn op 25 mei 2024 een samenwerking aangegaan om een andere oplossing te vinden. Zij doen aanvullend onderzoek naar een haalbare en betaalbare warmteoplossing voor Loenen. In de zomer is hierover meer bekend.

Wel of niet extra isoleren

In 2024 wordt bekend welke huizen kunnen worden aangesloten op een warmtenet, en voor welke huizen een andere oplossing beter is. Dan wordt ook duidelijk voor wie in Loenen extra isoleren en een warmtepomp installeren een slimme keuze is.

Samenwerken in Loenen

De gemeente Apeldoorn werkt voor de overstap naar duurzame warmte in Loenen samen met lokale stichtingen Energiecoöperatie Loenen (ECL), Loenen Energieneutraal (LEN) en Duurzame Projecten Loenen en met de Dorpsraad. Op 25 mei sloten ECL, LEN en de gemeente Apeldoorn een samenwerkingsovereenkomst. Ze willen samen werken aan oplossingen voor duurzame warmte in Loenen.

25 mei ondertekenden gemeente Apeldoorn, woningbouwcorporatie Veluwonen en energiecoöperatie Loenen Energie een overeenkomst om duurzame warmte in Loenen haalbaar en betaalbaar te maken.
25 mei ondertekenden gemeente Apeldoorn, woningbouwcorporatie Veluwonen en energiecoöperatie Loenen Energie een overeenkomst om duurzame warmte in Loenen haalbaar en betaalbaar te maken. Fotograaf: Gemeente Apeldoorn