Loenen
Fotograaf: Peter Lous
Loenen

Er gaat nieuwe energie stromen door Loenen. Loenen gaat van het aardgas af en stapt over op duurzame vormen van warmte. Wat betekent dit voor mij?

Loenen op weg naar duurzame warmte

Stap voor stap naar duurzame warmte

Loenen is een van de eerste vier ‘Wijken van de Toekomst’ in Apeldoorn. De woningen en andere gebouwen in Loenen kunnen op verschillende manieren duurzaam verwarmd worden. Bijvoorbeeld met een warmtenet dat wordt verwarmd door restwarmte van de papierfabrieken in Eerbeek en Loenen. Maar het kan ook groen gas (biogas) uit de omgeving van het dorp zijn of een elektrische oplossing per huis.

Veranderingen in huis

Wanneer je woning van het aardgas af gaat en wordt aangesloten op een warmtenet of warmtepomp, veranderen een paar dingen. Allereerst verdwijnt de cv-ketel uit de woning. Bij een warmtenet krijg je een afleverset die de warmte van het net doorgeeft aan de verwarmingsbuizen in huis. Bij een warmtepomp komt er een warmtepomp met buitenunit die het huis en water elektrisch verwarmt. Koken gaat in alle gevallen elektrisch. Een eventuele aansluiting op groen gas gaat via de gasaansluiting die je al hebt.

Warmtenet met Eerbeek en Laag Soeren?

Dit jaar gaan gemeente Apeldoorn, gemeente Brummen, gemeente Rheden en woningcorporatie Veluwonen samen onderzoeken of een warmtenet haalbaar en betaalbaar is. De gemeenten, de corporatie en de papierfabrieken onderzoeken samen bij welke huizen in onder andere Loenen een warmtenet het beste past.

Wel of niet extra isoleren

Begin 2024 wordt bekend welke huizen kunnen worden aangesloten op een warmtenet, en voor welke huizen een andere oplossing beter is. Dan wordt ook duidelijk voor wie in Loenen extra isoleren en een warmtepomp installeren een slimme keuze is.

Samenwerken in Loenen

De gemeente Apeldoorn werkt voor de overstap naar duurzame warmte in Loenen samen met lokale stichtingen Energiecoöperatie Loenen (ECL), Loenen Energieneutraal (LEN) en Duurzame Projecten Loenen en met de Dorpsraad. Dit jaar sluiten ECL, LEN en de gemeente Apeldoorn een samenwerkingsovereenkomst. Ze willen samen werken aan oplossingen voor duurzame warmte in Loenen.