Fotograaf: Peter Lous

Principebesluit warmtenet Kerschoten naar de raad

Het college van burgemeester en wethouders neemt een volgende stap in de realisatie van een warmtenet in de wijk Kerschoten en Kerschoten-West: Het principebesluit ligt nu bij de gemeenteraad. Kerschoten is één van de eerste gebieden van Apeldoorn waar de overstap naar duurzame warmte gemaakt kan gaan worden.

In het principebesluit zijn afspraken gemaakt over de samenwerking met de projectpartners: de drie woningcorporaties De Goede Woning, de Woonmensen en Ons Huis, Waterschap Vallei en Veluwe, de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap, infraspecialist nieuwe energie Firan (dochter van netwerkbedrijf Alliander) en Linthorst Energy. In het principebesluit is vastgelegd wat elke partner doet om dit warmtenet aan te leggen. De hele keten van de warmtebron tot en met het afleveren is dan georganiseerd.

Haalbaar en betaalbaar voor iedereen

Apeldoorn streeft ernaar om voor 2050 aardgasvrij te zijn. Het warmtenet is een cruciale stap naar een duurzame toekomst. Wethouder Danny Huizer is blij met de mogelijke komst van het warmtenet: “Het maakt de overstap naar duurzame warmte voor alle mensen in Kerschoten haalbaar en betaalbaar. Het doel is dat Kerschoten vóór 2030 voorzien is van duurzame warmte. Om de warmte betaalbaar te houden, kunnen niet alle kosten neergelegd worden bij de afnemers, zoals inwoners en ondernemers. Ook de gemeente en het Rijk dragen financieel bij om dit warmtenet mogelijk te maken”.

Van principebesluit naar definitief investeringsbesluit

Dit principebesluit wordt voorgelegd aan alle besturen van de acht partners. Bij de gemeente neemt de gemeenteraad dit besluit. Op 26 oktober wordt het behandeld in de Politieke Markt Apeldoorn (PMA). We verwachten dat de raad op 9 november een besluit neemt. Het principebesluit is een besluit onder voorwaarden. Als onder andere vergunningen en subsidies definitief geregeld zijn, kan eind 2024 het definitieve investeringsbesluit genomen worden.

Voorbereidingsfase

Met het Principebesluit wordt de komst van het warmtenet een stuk concreter. Er breekt een nieuwe fase aan, de voorbereidingsfase. In deze voorbereidingsfase start de aanvraag van vergunningen voor de aanleg van de leidingen in de grond. De eerste bewoners en ondernemers krijgen dan ook een aanbod. Met dit aanbod kunnen zij een keuze maken of zij wel of niet meedoen aan het warmtenet. Inwoners van Kerschoten worden op de hoogte gehouden via de speciale huis-aan-huis-nieuwsbrief.