Fotograaf: Peter Lous

De energie van Apeldoorn: op weg naar een duurzame toekomst

De energie gaat stromen in Apeldoorn, anders dan we gewend zijn. Want de energietransitie betekent de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals aardgas, kernenergie en steenkolen, naar duurzame vormen van energie. Denk aan zonne-energie, windenergie, biomassa, en energie uit water en de bodem.

Waarom is de energietransitie nodig?

Het wordt steeds warmer, dat is soms prettig maar heeft ook nadelen. Door de opwarming van de aarde ontstaan er voedseltekorten, droogte maar ook overstromingen. Om dit te remmen, zijn er afspraken gemaakt. Wereldwijd, in Europa, in Nederland en in Apeldoorn. Want ook hier merken we de gevolgen van klimaatveranderingen. Daar kunnen wij zelf iets aan doen. Wij, dat zijn inwoners, maatschappelijke instellingen, ondernemers en de gemeente zelf. Het doel is dat Apeldoorn in 2050 energieneutraal en aardgasvrij is. Dat betekent dat we geen fossiele brandstoffen meer gebruiken. Fossiele brandstoffen ontstaan uit resten van planten en dieren die in onze aardbodem voorkomen. Aardgas is zo’n fossiele brandstof. Er komt CO₂ vrij als je het verbrandt en de voorraad kan opraken. Deze uitstoot van CO₂ zorgt voor klimaatverandering en dat willen we juist tegengaan. Dat kunnen we bereiken door minder energie te gebruiken, huizen goed te isoleren en meer duurzame energie op te wekken.

Wat betekent deze energietransitie voor jou?

Wat gaat er allemaal gebeuren in de gemeente? Welke wijken gaan als eerste over van aardgas op duurzame warmte? Komt er in jouw wijk een warmtenet, ga je zelf een warmtepomp regelen of regelt de woningbouwvereniging iets? En waar komen zonneparken? Hoe kun je meedoen aan inkoopacties of gebruik maken van andere subsidies? Het zijn belangrijke vragen, omdat we hier allemaal mee te maken krijgen. Alle informatie van de gemeente over de energietransitie is voortaan herkenbaar onder de naam: de Energie van Apeldoorn.

Wat kun jij doen?

Steeds meer inwoners en bedrijven zijn al bezig met verduurzaming, zoals zonnepanelen op daken, isoleren van huizen en panden en een lagere thermostaat. Want wie wil nu niet besparen op de energierekening, er comfortabeler bij zitten en tegelijkertijd het klimaat helpen? Voor onze toekomst en die van onze kinderen en kleinkinderen. En samen bereiken we tenslotte meer!

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

We krijgen er allemaal mee te maken. Op dit moment gebruiken we in bijna alle woningen, winkels, scholen en andere gebouwen nog aardgas. Van koken en verwarmen met aardgas naar comfortabel wonen en werken met duurzame energie is niet van de ene op de andere dag geregeld. Het vraagt om te zoeken naar oplossingen, zoals op het gebied van duurzame energieopwek. Bijvoorbeeld met gebieden voor zonneparken. Er zijn verschillende mogelijkheden om zonnepanelen op daken van huizen en bedrijven te leggen, vaak met subsidie van de gemeente. Ook zijn er bijvoorbeeld inkoopacties en leningen mogelijk, zoals de lening toekomstbestendig wonen. Op deze manier kun je met financiële voordelen je woning of bedrijf verduurzamen.

Op de hoogte blijven?

Je kunt ons volgen op de social media van gemeente Apeldoorn of je inschrijven op de nieuwsbrief. Zo lees je gelijk al het nieuws rondom de energietransitie. Ook kun je veel informatie vinden op deze website van de overheid: www.milieucentraal.nl.