Veelgestelde vragen over het volle stroomnetwerk

Netbeheerder Liander en de gemeente Apeldoorn werken samen aan het versterken van het elektriciteitsnet. Ze maken afspraken over het leggen van extra kabels en het plaatsen van ongeveer 500 nieuwe elektriciteitshuisjes (middenspanningsruimtes). Daarnaast worden er ongeveer 225 bestaande huisjes aangepast. Dit gaat meerdere jaren duren en het gebeurt niet allemaal in een keer.

De toename van het aantal woningen, zonnepanelen en warmtepompen maakt het noodzakelijk het stroomnet te vergroten. Zo worden storingen voorkomen en blijft iedereen zeker van energie. Op dit moment worden de huisjes nog één voor één vervangen. Door samenwerking tussen Liander en de gemeente kan een buurt in één keer worden aangepakt. Daarnaast blijven één op één vervangingen doorlopen. Hierdoor is er zo min mogelijk vertraging en overlast. De omwonenden ontvangen meer informatie als bekend is waar gewerkt wordt aan een sterker stroomnet.

Het elektriciteitsnet is te klein om de vraag en het aanbod van inwoners en bedrijven van energie te verwerken op piekmomenten. De snelle groei van het aantal zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen maakt het noodzakelijk het stroomnet te vergroten. Zo worden stroomstoringen voorkomen.

Door samenwerking tussen Liander en de gemeente kan een buurt in één keer worden aangepakt. Buurten met de minste ruimte op het elektriciteitsnet zijn als eerste aan de beurt. Daarnaast blijven één op één vervangingen doorlopen. Het duurt nog een aantal jaren voordat alle extra elektriciteitshuisjes zijn geplaatst of 225 huisjes zijn aangepast. De omwonenden ontvangen meer informatie als bekend is waar gewerkt wordt aan een sterker stroomnet.

De gemeente wil dat alle huishoudens, bedrijven en organisaties zeker blijven van de levering van elektriciteit. Ook is het belangrijk dat duurzame energie van bijvoorbeeld zonnepanelen kan worden terug geleverd aan het netwerk. Bovendien is de gemeente verplicht om mee te werken aan versterking van het elektriciteitsnet.

De gemeente heeft met Liander afgesproken dat de overlast van de werkzaamheden zoveel mogelijk beperkt wordt. Daarom worden de elektriciteitshuisjes per buurt geplaatst. Zo hoeven de straat en stoep maar 1 keer opgebroken te worden.

Ook overlegt de gemeente vooraf met Liander over de exacte plaats waar de huisjes het beste kunnen komen te staan. Daarbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met het behoud van groen, parkeerplaatsen, en bijvoorbeeld uitzicht vanuit woningen. Ook is er overleg over de kleur van de trafohuisjes en mogelijkheden tot het toevoegen van kunst.

De gemeente investeert niet in de aanleg van een transformatorhuis. De plaatsingen maken onderdeel uit van de verplichting van de netbeheerders om het elektriciteitsnetwerk in Nederland te onderhouden en daarmee iedereen in Nederland van energie te kunnen blijven voorzien.

Nee, het netwerk is van Liander.

De gemeente en Liander hebben een overeenkomst gesloten waarin ze hebben afgesproken dat Liander samen met de gemeente zoekt naar een zo goed mogelijke inpassing van de elektriciteitshuisjes. Daarbij houden zij zo veel mogelijk rekening met behoud van groen, parkeerplaatsen en uitzicht.

Liander bepaalt in overleg met de gemeente waar de huisjes komen te staan.

Liander en de gemeente proberen rekening te houden met de verschillende belangen van bewoners en bedrijven en maken hierin een afweging. Voor de een is groen belangrijk, voor de ander parkeren of uitzicht. Ook verschilt dit per buurt. Helaas moet de plek van een trafohuisje aan veel eisen voldoen. Het moet bijvoorbeeld dicht bij de kabels in de grond staan. Daardoor zijn geschikte locaties beperkt en is er geen extra keuzemogelijkheid voor bewoners of bedrijven over de plek waar ze komen te staan.

De elektriciteitshuisjes moeten in de buurt van de kabels van het stroomnetwerk staan. Voor de verzwaring van het elektriciteitsnetwerk is de afstand tussen de huisjes ook belangrijk. De plekken waar de elektriciteitshuisjes moeten komen te staan liggen daardoor vast.

Helaas heeft u geen invloed op de plek waar de elektriciteitshuisjes komen. De trafohuisjes moeten in de buurt van de kabels van het stroomnetwerk staan. Voor de verzwaring van het elektriciteitsnetwerk is de afstand tussen de huisjes ook belangrijk. De gemeente probeert bij de plaatsing rekening te houden met de verschillende belangen van bewoners en bedrijven en maken hierin een afweging.

Bron: Aliander

Bij de GGD kunt u meer informatie ontvangen over elektriciteitshuisjes en wat dit betekent voor uw gezondheid. 

Bij het ministerie van Economische Zaken vindt u meer informatie over de regels waaraan trafohuisjes moeten voldoen volgens de nationale en Europese wet- en regelgeving

Meer weten over elektromagnetisme? Kijk ook op het Kennisplatform Elektromagnetische Velden.   

De gemeente volgt de richtlijnen van de rijksoverheid. De rijksoverheid laat zich adviseren door wetenschappelijke adviesorganen zoals het RIVM. Deze instanties houden (inter)nationale onderzoeken naar elektromagnetische velden en de invloed op gezondheid goed in de gaten. Zij informeren de overheid wanneer nieuwe inzichten aanleiding zouden geven om het beleid bij te stellen.

Als netbeheerder moet Liander voldoen aan de nationale en internationale normen en wordt hierop ook gecontroleerd.

Op de website van Liander vindt u alle informatie over uw eigen aansluiting, levertijden, terugleveren en opwekken van duurzame energie.  

Het Energiepunt adviseert mensen gratis over de mogelijkheden voor het aanschaffen van zonnepanelen en waar ze rekening mee moeten houden. Ook bedrijven kunnen hulp krijgen. Hiervoor bestaat een zakelijk energieloket.

Zekerheid van energie hangt af van verschillende factoren. De overheid (rijk, provincie, gemeente) netbeheerders en TenneT werken er hard aan om het elektriciteitsnet betrouwbaar en toegankelijk te houden. Voorbeelden hiervan zijn het plaatsen van meer elektriciteitshuisjes, het verplichten van slimme laadpalen, stuurbare warmtepompen, en het verplicht ontlasten van het stroomnet op spitsmomenten voor industrie en bedrijven. Het gaat nog jaren duren voordat alle nodige technische aanpassingen zijn gedaan.

Liander is de netbeheerder van gas en elektriciteit in uw regio. Ze leggen kabels en leidingen aan en beheren het energienetwerk in uw regio. Ze zijn geen energieleverancier, maar maken het mogelijk dat anderen energie bij u kunnen leveren. Als uw buurt voor netwerkverzwaring aan de beurt is, vindt u hier meer informatie. Heeft u andere vragen over uw aansluiting of elektriciteitsnetwerk? Bekijk dan de algemene veelgestelde vragen van Liander.